Op dinsdag 23 oktober 2018 is iedereen van 19 uur tot 19.30 uur welkom om, samen met de familie, Paula te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De eucharistieviering, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de O.-L.-Vrouw Basiliek, Basilieklaan te Scherpenheuvel op woensdag 24 oktober 2018 om 10 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de Basiliek, woensdag vanaf 9.30 uur.

Na de eucharistieviering zal Paula bij Fons begraven worden op de begraafplaats
van Scherpenheuvel.

 


Paula Alaerts


echtgenote van wijlen Fons Van der Borght
levensgezel van wijlen Willy Alberty

 

geboren te Herentals op 31 maart 1935 en
overleden te Scherpenheuvel op 17 oktober 2018

Paula woonde in Scherpenheuvel

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba