De plechtige uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Dorpskerk Sint-Jan de Doper, Prins de Merodelaan te Averbode op woensdag 31 december 2014 om 10 uur, gevolgd door de teraardebestelling op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk, woensdag vanaf 9.45 uur.

René Appels
weduwnaar van Maria Gebruers
Geboren te Averbode op 21 februari 1929 en overleden te Averbode op Kerstmis 25 december 2014.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba