Gebedswake op dinsdag 19 augustus 2014 aansluitend aan de eucharistieviering van 19 uur in de Dorpskerk St-Jan de Doper te Averbode, waarna er gelegenheid tot groeten is in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De plechtige uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Dorpskerk St- Jan de Doper, Prins de Merodelaan te Averbode op woensdag 20 augustus 2014 om 10 uur, gevolgd door de crematie en de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats van Averbode.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk, woensdag vanaf 9.30 uur.

Eddy Bellefroid
zoon van
† Robert en † Lena Bellefroid - Wouters
Geboren te Averbode op 15 januari 1950 en
overleden in het AZ Diest op 14 augustus 2014,
gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba