Gebedswake op zaterdag 19 september 2015 na de eucharistieviering van 17 uur in de O.-L.-V.-Basiliek te Scherpenheuvel, waarna er gelegenheid is om samen met de familie Paula te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De eucharistieviering, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de O.-L.-V.-Basiliek, Basilieklaan te Scherpenheuvel op maandag 21 september 2015 om 10.30 uur, gevolgd door de crematie en begraving van de urne op de begraafplaats van Scherpenheuvel.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel Van de Laer, Elenstraat 21 te Scherpenheuvel, maandag vanaf 9.50 uur.

Paula Beuckx
Paula de vroedvrouw

weduwe van Armand Saenen
Geboren te Kaggevinne op 25 december 1926 en overleden
te Scherpenheuvel op 15 september 2015, begeleid door het gebed van de gelovige gemeenschap.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba