Op donderdag 11 oktober 2018 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben.

Na de crematie zal de urne van Georges worden bijgezet in het columbarium op de begraafplaats van Scherpenheuvel.

 


Georges Buvens


echtgenoot van Myriam Dewil

 

Geboren te Loksbergen op 2 augustus 1948 en thuis, omringd door zijn familie, overleden te Scherpenheuvel
op 6 oktober 2018

Georges woonde in Scherpenheuvel-Zichem

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba