Op dinsdag 22 december 2015 is iedereen van 18 uur tot 18.30 uur welkom om samen met de familie Romain te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op woensdag 23 december 2015 zal rond de urne van Romain een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben in de aula van het funerarium Van de Laer.

 

Romain Buvens
man van Daisy Helsen
Geboren te Hasselt op 11 januari 1953 en
overleden te Messelbroek op 19 december 2015.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba