Op dinsdag 19 oktober 2021 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom,
om samen met de familie, Germaine te groeten in het funerarium Van de Laer,
Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De afscheidsplechtigheid zal op woensdag 20 oktober 2021 in beperkte kring plaatshebben in de aula van het funerarium Van de Laer.

Na de crematie zal de as van Germaine verstrooid worden op de begraafplaats
van Scherpenheuvel.

 

Germaine Buyckx

weduwe van Albert Neesen

Geboren te Kaggevinne op 15 december 1922 en overleden in wzc Huyze Honighsdries te Averbode op 14 oktober 2021

Germaine woonde vroeger in Scherpenheuvel

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bv