De plechtige uitvaartliturgie heeft plaats gehad in de Norbertijnenabdij van Jaś
op 26 juni 2018. Daarna werd zijn lichaam aan de Braziliaanse aarde toevertrouwd.

Een plechtige rouwdienst zal worden gehouden in de abdijkerk van Averbode
op zaterdag 30 juni 2018 om 11.30 uur.

Op de vooravond vrijdag 29 juni wordt in de abdijkerk om 18.00 uur het avondgebed voor overledenen gezongen.

 


Godfried Jozef Chantrain


Norbertijn van Averbode Jubilaris

 

Geboren te Antwerpen op 5 juni 1927 en overleden in de Santa Casa van Jaś (Braziliė) op 25 juni 2018, gesterkt
door de ziekenzalving.

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba