Op donderdag 2 mei 2019 is iedereen van 19.30 uur tot 20 uur welkom om, samen met de familie, Achille te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op vrijdag 3 mei 2019 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben rond de urne van Achille.

Na de afscheidsplechtigheid krijgt de urne van Achille een mooi plaatsje binnen de geborgenheid van zijn gezin.

 


Achille Coekaerts

weduwnaar van Jenny Goossens

levensgezel van Simone Huybrechts

 

 

Geboren te Zichem op 8 november 1942
en overleden te Zichem op 27 april 2019

Achille woonde in Zichem

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba