$

Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem op woensdag 12 november 2014 van 18.30 uur tot 19 uur.

De Uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Eustachiuskerk, P. Richard van de Wouwerstraat te Zichem op donderdag 13 november 2014 om 14.30 uur, gevolgd door de crematie en begraving van de urne op de begraafplaats van Zichem.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel in de kerk,
donderdag vanaf 14 uur.

Eugeen Corens
echtgenoot van Rosette Vangelder
Geboren te Zichem op 19 februari 1929 en
overleden in het AZ Diest op 6 november 2014.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba