Op dinsdag 19 mei 2015 is iedereen van 17 uur tot 17.30 uur welkom om samen met de familie Maurice te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op donderdag 21 mei 2015 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben rond de urne van Maurice, gevolgd door de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats van Zichem.

Maurice Corens
weduwnaar van Maria Brems
Geboren te Zichem op 6 oktober 1922
en overleden te Zichem op 17 mei 2015.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba