De plechtige uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Dorpskerk Sint-Jan de Doper, Prins de Merodelaan te Averbode
op dinsdag 24 juli 2018 om 10 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk, dinsdag vanaf 9.30 uur.

Na de crematie zal de urne van Julius worden bijgezet in het columbarium op de begraafplaats van Averbode.

 


Julius Cuypers


echtgenoot van Elza Huygens

 

geboren te Averbode op 11 oktober 1930 en overleden
in het Heilig Hartziekenhuis te Leuven op 18 juli 2018, begeleid door het gebed van de gelovige gemeenschap

Julius woonde in Averbode

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba