Op dinsdag 26 oktober 2021 is iedereen van 20 uur tot 20.30 uur welkom om,
samen met de familie, de urne van Julia te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De afscheidsplechtigheid van Julia zal op woensdag 27 oktober 2021 in intieme kring plaatshebben in de aula van het funerarium Van de Laer.

Aansluitend zal haar urne bijgezet worden in het columbarium op de begraafplaats van Rillaar.

Julia De Keyser

weduwe van Florent Wolput

geboren te Rillaar op 15 december 1938 en overleden
in het UZ Gasthuisberg te Leuven op 22 oktober 2021

Julia woonde in Rillaar

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bv