Op woensdag 23 september 2015 is iedereen van 19 uur tot 19.30 uur welkom om samen met de familie Maria te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op donderdag 24 september 2015 zal een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben in de aula van het funerarium Van de Laer, gevolgd door de crematie en begraving van de urne op de begraafplaats van Rillaar.

Maria De Keyser
weduwe van Louis Van Elsen
Geboren te Rillaar op 21 augustus 1931 en
overleden te Rillaar op 19 september 2015.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba