Op woensdag 4 januari 2017 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben rond de urne van Reginald.

Nadien geven we zijn urne een mooi plaatsje binnen de geborgenheid van ons gezin.

 

Reginald De Soete
echtgenoot van Yvonne Van Uytsel
Geboren te Blankenberge op 2 februari 1948 en overleden te Averbode op 29 december 2016, begeleid door het gebed van de gelovige gemeenschap.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba