Op dinsdag 8 mei 2018 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, de urne van Maria te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op woensdag 9 mei 2018 zal in de aula van het funerarium Van de Laer
een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben.

Nadien zal de as van Maria verstrooid worden op de begraafplaats van Averbode.

 


Maria De Weyer


weduwe van Jacques Bosmans

 

geboren te Bouwel op 1 maart 1925 en overleden
in het Heilig Hartziekenhuis te Leuven op 2 mei 2018

Maria woonde in Averbode

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba