Op vrijdag 16 juni 2017 is iedereen van 19 uur tot 19.30 uur welkom om, samen met de familie, Marcel, te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Dorpskerk Sint-Pieter, Schuurweg te Testelt op zaterdag 17 juni 2017 om 10.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in zaal Concordia aan de kerk,
zaterdag vanaf 9.50 uur.

Na de crematie zal de urne van Marcel bij Leonie begraven worden op de begraafplaats van Testelt.

Marcel Delen

weduwnaar van Leonie Brems

Geboren te Poederlee op 3 november 1937 en onverwacht
overleden in WZC Voortberg te Testelt op 10 juni 2017.

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba