Op vrijdag 6 juli 2018 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben rond de urne van Denise.

Na de afscheidsplechtigheid zal de as van Denise verstrooid
worden op de begraafplaats van Diest.

 

 


Denise Deman


weduwe van Georges Moestermans

 

Geboren te Oostende op 16 januari 1925 en
overleden in wzc De Winde te Veerle op 2 juli 2018

Denise woonde vroeger in Diest

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba