Op donderdag 7 juni 2018 is iedereen van 19 uur tot 19.30 uur welkom om, samen met de familie, Fons te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op vrijdag 8 juni 2018 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben rond de urne van Fons.

Nadien zal zijn urne begraven worden op de begraafplaats van Testelt.

 


Fons Devos


echtgenoot van Maria Janse

 

geboren te Kaggevinne op 23 september 1934 en overleden in wzc OLV Ster der zee te Scherpenheuvel op 3 juni 2018

Fons woonde vroeger in Testelt

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba