Op maandag 17 augustus 2015 is iedereen van 14 uur tot 14.30 uur welkom om samen met de familie Paula te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De crematie zal in intieme kring plaatshebben.

 

Paula Fonteyn
weduwe van François Jacobs
Geboren te Zichem op 5 oktober 1931 en
overleden in het AZ Diest op 12 augustus 2015.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba