Op dinsdag 23 april 2019 is iedereen van 19 uur tot 19.30 uur welkom om, samen met de familie, Helga te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op woensdag 24 april 2019 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben.

Na de crematie zal de urne van Helga begraven worden op de begraafplaats
van Rillaar.

 


Helga Frederickx


levensgezel van Patrick Coenen

 

geboren te Aarschot op 27 februari 1979
en plotseling overleden op 17 april 2019

Helga woonde in Rillaar

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba