Op vrijdag 27 december 2019 is iedereen van 19 uur tot 19.30 uur welkom om Florence te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de dorpskerk Sint-Pieterskerk, Schuurweg te Testelt, op zaterdag 28 december 2019
om 10.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk, zaterdag vanaf 10 uur.

Florence zal bij Richard begraven worden op de begraafplaats van Testelt.

 


Florence Geerts


weduwe van Richard Geyskens

 

geboren te Wolfsdonk op 10 juni 1933 en overleden
in wzc Sint-Barbara te Herselt op 24 december 2019

Florence woonde vroeger in Wolfsdonk

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba