Rozenkrans op vrijdag 3 oktober 2014 na de Eucharistieviering van 18 uur in de
O.-L.-V.-Basiliek te Scherpenheuvel, waarna er gelegenheid tot groeten is in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De plechtige Eucharistieviering, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de O.-L.-V.-Basiliek, Basilieklaan te Scherpenheuvel op zaterdag
4 oktober 2014 om 10.30 uur
, gevolgd door de teraardebestelling op
de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten Noordervest 48 te Scherpenheuvel, zaterdag vanaf 9.30 uur.

Maria Geyskens
weduwe van Marcel Geyskens
Geboren te Schoonderbuken op 4 juli 1925 en overleden in
WZC Ster der Zee te Scherpenheuvel op 29 september 2014.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba