Om voor hem te bidden, nodigt de familie u uit om deel te nemen aan de uitvaartdienst, die zal plaatshebben in de Sint-Jozefkerk, Dorpsplein te Molenstede op woensdag 13 mei 2015 om 10.30 uur, gevolgd door de crematie en de begraving van de urne op de begraafplaats van Molenstede.

Samenkomst in de kerk vanaf 10 uur.

Wilhelmus Louis Houtmeyers
weduwnaar van Leonia Nit Janssens
Hij werd geboren te Molenstede op 28 november 1923
en is overleden te Averbode op 7 mei 2015.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba