Gebedswake op dinsdag 29 juli 2014 om 19 uur in de Sint-Jozefkerk te Schoonderbuken, waarna er gelegenheid tot groeten is in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De plechtige eucharistieviering, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Jozefkerk, Houwaartstraat te Schoonderbuken op donderdag 31 juli 2014 om 10.30 uur, gevolgd door de crematie en begraving van de urne op de begraafplaats van Schoonderbuken.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel aan de kerk, donderdag vanaf 10 uur.

Victor Laevers
weduwnaar van Angele Swinnen
levensgezel van Jeanne Pasteels
Geboren te Scherpenheuvel op 1 februari 1922
en overleden in het AZ Diest op 25 juli 2014,
gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba