Op vrijdag 2 juni 2017 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen
met de familie, Koen te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op zaterdag 3 juni 2017 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben.

Na de crematie zal de urne van Koen begraven worden op de begraafplaats
van Zichem.


Koen Lemmens

Geboren te Diest op 17 oktober 1970
en overleden te Neerijse op 28 mei 2017.

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba