Op donderdag 14 april 2016 is iedereen van 19 uur tot 19.30 uur welkom om samen met de familie, Francis te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op vrijdag 15 april 2016 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben rond de urne van Francis.

Nadien begraven we zijn urne op de begraafplaats van Molenstede.

 

Francis Leynen
echtgenoot van Nelly Leemans
Geboren te Zelem op 7 april 1933 en omringd door de goede zorgen van zijn vrouw, overleden te Molenstede op 11 april 2016.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba