Op maandag 28 december 2015 is iedereen van 19.30 uur tot 20 uur welkom om samen met de familie Cecile te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De Uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Eustachiuskerk, P. Richard van de Wouwerstraat te Zichem op dinsdag 29 december 2015 om 14.30 uur, gevolgd door de teraardebestelling op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel in de kerk,
dinsdag vanaf 14 uur.

 

Cecile Maes
weduwe van Charel Goossens
Geboren te Zichem op 29 december 1928 en overleden in WZC Honighsdries te Averbode op 24 december 2015.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba