Op maandag 12 augustus 2019 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, Martha te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op dinsdag 13 augustus 2019 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben rond de urne van Martha.

Na de afscheidsplechtigheid zal de urne van Martha begraven worden op de begraafplaats van Messelbroek.

 


Martha Mattheus


weduwe van Michel Beyens

 

geboren te Antwerpen op 6 juli 1928 en
overleden te Messelbroek op 10 augustus 2019

Martha woonde in Messelbroek

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba