Op dinsdag 9 oktober 2018 is iedereen van 18 uur tot 18.30 uur welkom om, samen met de familie, Maria te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op woensdag 10 oktober 2018 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben.

Na de afscheidsplechtigheid zal Maria bij Henri begraven worden op de begraafplaats van Scherpenheuvel.

 


Maria Mellaerts

weduwe van Henri Van Gossum
levensgezellin van † René Van Gossum

 

geboren te Scherpenheuvel op 25 januari 1925
en overleden in het AZ Diest op 5 oktober 2018

Maria woonde in Scherpenheuvel

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba