Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem op dinsdag 26 augustus 2014 van 19 uur tot 19.30 uur.

De plechtige Eucharistieviering, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Jan Berchmanskerk, Diestersteenweg te Kaggevinne op woensdag 27 augustus 2014 om 10.30 uur, gevolgd door de teraardebestelling op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk, woensdag vanaf 10 uur.

Michel Mertens
weduwnaar van Joanna Scherens
Geboren te Kaggevinne op 15 januari 1938 en overleden in het UZ Gasthuisberg te Leuven op 23 augustus 2014, begeleid door het gebed van de gelovige gemeenschap.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba