Op donderdag 7 oktober 2021 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, Marcel te groeten in het funerarium Van de Laer,
Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De afscheidsplechtigheid van Marcel zal op vrijdag 8 oktober 2021 in intieme kring plaatshebben in de aula van het funerarium Van de Laer.

Aansluitend zal Marcel bij Madeleine begraven worden op de begraafplaats
van Messelbroek.

Marcel Michiels

weduwnaar van Madeleine Isenborghs

geboren te Messelbroek op 6 juni 1933 en
overleden in wzc Sint-Jozef te Rillaar op 3 oktober 2021

Marcel woonde vroeger in Messelbroek

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bv