Op dinsdag 6 januari 2015 is iedereen van 19 uur tot 19.30 uur welkom om samen met de familie Henri te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op woensdag 7 januari 2015 zal een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben in de aula van funerarium Van de Laer, gevolgd door crematie en bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats van Averbode.

Henri Nijs
weduwnaar van Francisca Claes
Geboren te Zichem op 4 juli 1916 en overleden in WZC Sint-Barbara te Herselt op 1 januari 2015.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba