Gebedswake op woensdag 20 mei 2015 na de Eucharistieviering van 18 uur in de
O.-L.-V.-Basiliek te Scherpenheuvel, waarna iedereen welkom is om samen met de familie Jozef te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De eucharistieviering, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de O.-L.-V.-Basiliek, Basilieklaan te Scherpenheuvel op donderdag 21 mei 2015 om 10.30 uur, gevolgd door de crematie en bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats van Scherpenheuvel.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel Van de Laer, Elenstraat 21 te Scherpenheuvel, donderdag vanaf 9.50 uur.

Jozef Nolmans
echtgenoot van Jenny Houtmeyers
Geboren te Scherpenheuvel op 15 april 1937 en
overleden in het AZ Sint-Jan te Genk op 14 mei 2015,
begeleid door het gebed van de gelovige gemeenschap.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba