Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem op vrijdag 13 juni 2014 van 18.30 uur tot 19 uur.

De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Eustachiuskerk, P. Richard van de Wouwerstraat te Zichem op zaterdag 14 juni 2014 om 10.30 uur, gevolgd door de crematie en begraving van de urne op de
begraafplaats van Averbode.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel in de kerk,
zaterdag vanaf 10 uur.

Henri Pauwels
echtgenoot van Nelly Corens
Geboren te Averbode op 21 januari 1932 en overleden
te Zichem op 9 juni 2014, begeleid door het gebed van
de gelovige gemeenschap.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba