Gebedswake op woensdag 9 juli 2014 om 19 uur in de Sint-Jozefkerk te Keiberg,
waarna er gelegenheid tot groeten is in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De plechtige Eucharistieviering, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Jozefkerk, Lobbensestraat te Keiberg op donderdag 10 juli 2014 om 14.30 uur, gevolgd door de teraardebestelling op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel in de kerk,
donderdag vanaf 14 uur.

Julienne Pauwels
echtgenote van Louis Daems
Geboren te Averbode op 4 juni 1935 en
overleden in het AZ Diest op 5 juli 2014.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba