Op vrijdag 27 maart 2015 is er van 18 uur tot 18.30 uur gelegenheid om samen met de familie Andreas te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De Uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Eustachiuskerk, P. Richard van de Wouwerstraat te Zichem op zaterdag 28 maart 2015 om 10.30 uur, gevolgd door de crematie en begraving van de urne op de begraafplaats van Zichem.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel in de kerk,
zaterdag vanaf 10 uur.

Andreas Lambertus Peeters
weduwnaar van Tutih Bin Saipin
Geboren te Hamont op 4 oktober 1927 en overleden
in het Sint-Jansziekenhuis te Genk op 22 maart 2015.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba