Op maandag 4 mei 2015 is iedereen van 18 uur tot 18.30 uur welkom om samen met de familie Florence te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op dinsdag 5 mei 2015 zal de afscheidsgroet rond de urne van Florene in intieme kring plaatshebben in het funerarium Van de Laer, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Zichem.

 

Florence Peeters
weduwe van Louis Tubbax
Geboren te Zichem op 6 oktober 1927 en overleden in
WZC Huyze Honighsdries te Averbode op 28 april 2015.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba