Op dinsdag 26 oktober 2021 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om,
samen met de familie, Louise te groeten in het funerarium Van de Laer,
Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Hoevekerk, Molenbergstraat te Testelt, op woensdag 27 oktober 2021 om 10.30 uur.

Samenkomst in de kerk, woensdag vanaf 10.15 uur.

Na de crematie zal de urne van Louise worden bijgezet in het columbarium
op de begraafplaats van Testelt.

Louise Peeters

weduwe van Louis Pauwels

geboren te Langdorp op 30 oktober 1925 en overleden
in wzc Op Haanven te Veerle op 20 oktober 2021

Louise woonde vroeger in Testelt

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bv