De plechtige uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Nikolaaskerk, Diestsesteenweg te Rillaar op vrijdag 31 oktober 2014 om 10 uur, gevolgd door de teraardebestelling op de plaatselijke begraafplaats. De familie volgt per auto naar de begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk, vrijdag vanaf 9.30 uur.

Georges Piot
weduwnaar van Adrienne Verbiest
Geboren te Tielt op 29 november 1918 en overleden in
woonzorgcentrum Sint-Rochus te Aarschot op 28 oktober 2014, begeleid door het gebed van de gelovige gemeenschap.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba