Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem op woensdag 28 mei 2014 van 18.30 uur tot 19 uur.

De plechtige Eucharistieviering, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Jozefkerk, Lobbensestraat te Keiberg op vrijdag 30 mei 2014 om 14.30 uur, gevolgd door de teraardebestelling op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel in de kerk,
vrijdag vanaf 14 uur.

Maria Pittevils
weduwe van Fille Victor Nuyts
Geboren te Herselt op 14 juni 1926 en overleden in RVT Sint-Jozef te Rillaar op 25 mei 2014, begeleid door het gebed van de gelovige gemeenschap.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba