Op woensdag 21 maart 2018 is iedereen van 19 uur tot 19.30 uur welkom om, samen met de familie, Frans te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op donderdag 22 maart 2018 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben rond de urne van Frans.

Nadien zal zijn urne begraven worden op de begraafplaats van Rillaar.

 


Frans Serré


echtgenoot van Yvonne Janssens

 

Geboren te Houwaart op 23 januari 1934 en
overleden te Rillaar op 16 maart 2018

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba