Op zondag 30 oktober 2016 is iedereen van 18 uur tot 18.30 uur welkom om, samen met de familie, Louis te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op maandag 31 oktober 2016 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben.

Na de crematie krijgt de urne van Louis een mooi plaatsje binnen de geborgenheid van ons gezin.

 

Louis Serré
weduwnaar van Leonie Van Gossum
Geboren te Zichem op 4 februari 1928 en overleden te Keiberg op 26 oktober 2016.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba