Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem op woensdag 21 mei 2014 van 18.30 uur tot 19 uur.

De plechtige Eucharistieviering, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de O.-L.-V.-Basiliek, Basilieklaan te Scherpenheuvel op donderdag 22 mei 2014 om 10.30 uur, gevolgd door de crematie en de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats van Scherpenheuvel.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel Van de Laer, Elenstraat 21 te Scherpenheuvel, donderdag vanaf 9.50 uur.

Reimond Steenacker
weduwnaar van Lea Smets
Geboren te Laken op 7 augustus 1928 en
overleden te Scherpenheuvel op 17 mei 2014.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba