Op maandag 5 maart 2018 is iedereen van 19 uur tot 19.30 uur welkom om, samen met de familie, Marc te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op woensdag 7 maart 2018 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben.

Nadien zal de urne van Marc begraven worden op de begraafplaats van Lubbeek.

 


Marc Stroobants


levensgezel van Tina Coenen

 

geboren te Leuven op 16 april 1964
en overleden te Zichem op 1 maart 2018

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba