Gebedswake op donderdag 3 juli 2014 na de Eucharistieviering van 18 uur in de
O.-L.-V.-Basiliek te Scherpenheuvel, waarna er gelegenheid tot groeten is in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

De plechtige Eucharistieviering, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de O.-L.-V.-Basiliek, Basilieklaan te Scherpenheuvel op vrijdag 4 juli 2014 om 10.30 uur, gevolgd door de crematie en begraving van de urne op de begraafplaats van Scherpenheuvel.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel Van de Laer,
Elenstraat 21 te Scherpenheuvel, vrijdag vanaf 9.50 uur.

Jos Timmermans
echtgenoot van Louisa Verhaegen
Geboren te Houwaart op 4 februari 1938 en overleden
in het UZ Gasthuisberg te Leuven op 29 juni 2014.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba