Op dinsdag 11 augustus 2020 is iedereen welkom om, samen met de familie,
de urne van Bernadette te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem, van 18.30 tot 19 uur.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.

De afscheidsplechtigheid zal in intieme kring plaatsvinden, op uitnodiging van de familie. Na de afscheidsplechtigheid zal de urne van Bernadette begraven worden op de begraafplaats van Rillaar.

 

Bernadette Valvekens

echtgenote van Frans Jans

geboren te Rillaar op 24 augustus 1948
en thuis, omringd door haar familie, overleden
op 5 augustus 2020, gesterkt door de ziekenzalving

Bernadette woonde in Rillaar

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bv