Op dinsdag 28 mei 2019 is iedereen van 19 uur tot 19.30 uur welkom om, samen met de familie, Gilberte te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op woensdag 29 mei 2019 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben rond de urne van Gilberte.

Na de afscheidsplechtigheid zal de as van Gilberte verstrooid worden
op de begraafplaats van Rillaar.

 


Gilberte Van Dael


echtgenote van Fons Alaerts

 

geboren te Leuven op 15 maart 1952 en overleden
in wzc Sint-Jozef te Rillaar op 25 mei 2019

Gilberte woonde in Rillaar

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba