Op dinsdag 26 september 2017 zal in de aula van het funerarium Van de Laer een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben rond de urne van Julien.

Nadien zal de urne van Julien bij Bertha begraven worden op de begraafplaats
van Keiberg.

 


Julien Van Diest


weduwnaar van Bertha Van Gossum

 

geboren te Diest op 17 juli 1928 en
overleden in het AZ Diest op 18 september 2017

         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba