Op woensdag 13 augustus 2014 is iedereen van 18 uur tot 18.30 uur welkom om Gusta te groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op donderdag 14 augustus 2014 zal een afscheidsplechtigheid in intieme kring plaatshebben in de aula van het crematorium Hofheide, gevolgd door de crematie en begraving van de urne op de begraafplaats van Rillaar.

Gusta Van Ham
weduwe van Fons Verstrepen
Geboren te Rillaar op 21 oktober 1929 en overleden
in WZC Sint-Jozef te Rillaar op 9 augustus 2014,
begeleid door het gebed van de gelovige gemeenschap.
         

 

 

 

Uitvaartverzorging Van de Laer bvba